Basisschool De Vuurvogel

De Vuurvogel stelt zich voor…
Wij zijn een interconfessionele school. Voor ons betekent dat dat de Rooms-Katholieke en Protestants Christelijke geloofsrichtingen naast elkaar bestaan. Op onze school zijn alle kinderen welkom. Op school leren en werken we samen en vinden we elkaar in overeenkomsten en respecteren we verschillen. Als ouders kiezen voor onze school, zijn zij bekend met ons christelijk karakter en respecteren zij de manier waarop wij daaraan vorm geven. We geven vorm aan onze interconfessionele identiteit door de godsdienstmethode Trefwoord te gebruiken, de Christelijke feestdagen te vieren en de leerlingen kennis te laten maken met andere culturen en godsdiensten. Sinds vorig schooljaar zijn wij gestart​ met De Vreedzame School. De komende twee jaar zullen wij werken aan het invoerings- en implementatietraject.

Programma De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie.