Basisschool De Jagersplas

De Jagersplas stelt zich voor…
De meeste kinderen die naar onze openbare basisschool De Jagersplas gaan, komen uit de wijk Het Kalf. Vanwege de kwaliteit van ons pedagogisch klimaat en ons onderwijsaanbod met moderne, digitale middelen kiezen ook steeds meer ouders buiten de wijk voor onze school.


Leren is leuk
Ons motto is ‘De school waar leren leuk is’! Leuk voor kinderen, hun ouders en de mensen die er werken. Voor kinderen door afwisselende werkvormen en leermiddelen waarin ruimte is voor differentiatie en samenwerking. Voor ouders doordat we hen als opvoedkundige partner zien en in ons contact met hen open, onbevooroordeeld en samenwerkend zijn. Leuk voor het team door goed samen te werken, van en met elkaar te leren en aandacht voor elkaar te hebben.